Välkommen till Winnet!
Om Winnet Kalmar län
Nyheter
Medlemskap
Länktips
In English
Kontakta oss
Logga in
Winnet i Sverige


Winnet i Kalmar län verkar på regeringsuppdrag för
jämställd tillväxt.
Vi identifierar kvinnors och mäns behov och villkor. Vi bevakar beslutsprocesser och kommenterar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Det gäller vitt skilda frågor – som möjligheten att resa till och från jobbet, tillgång till fibernät, kulturutbud, planering av bostäder och fördelningen av makt.

Winnet har kunskap och verktyg som du kan ha nytta av när du rekryterar, planerar utbildningar eller sätter igång projekt.
Se oss som en resurs för att säkerställa jämställdheten.
För Winnet är målet att kvinnor ska få sin del av samhällets resurser, och att samhället ska ta tillvara kvinnors kapacitet.
Det vinner alla på.


Följ oss på Facebook  

Vi har en ny broschyr!
Bläddra här.


 
Digitala Agendan
ur ett jämställdhetsperspektiv

Regionförbundet i Kalmar län har haft sin nya digitala agenda ute på remiss.
Winnet Kalmar län tog chansen att komma med jämställdhetsfeedback.

Läs vårt remissvar här!     


                                
Uppdaterat av System Administrator, 2015-10-22
Winnet Kalmar län | kalmarlan@winnet.se. | Box 137, 572 23 Oskarshamn
Provided by Webforum